Makna Sunah

Sunnah didalam bahasa tulisan Arab : سنة) berarti “cara” atau “kebiasaan”, dan dengan itu, sunnah Nabi bererti “cara nabi”, atau apa yang biasa dikenali sebagai kebiasaan Rasul. Secara bahasa, As Sunnah adalah “ath-thariqah” yang bererti pola kebiasaan, perjalanan hidup, atau perilaku, baik yang terpuji mahupun yang tercela. Ini disepakati oleh ulama’ hadis, bahwa pengertian Sunnah Nawabiyah artinya segala ucapan, tindakan, serta sikap Nabi.  Kata Sunnah tersebut berasal daripada kata “as sunnan” yg mempunyai maksud yang sama dengan ath-thariq (bererti “jalan”). Ibnul Atsir dalam “An Nihayah” 2:409 menyebutkan, “Kata sunnah berserta segala kelainannya disebutkan berulang-ulang dalam hadis, yang arti asalnya ialah ‘perjalanan hidup’ dan ‘perilaku’.”

Dalam istilah Sunah Waljamaah, menurut para ahli hadis, Sunnah adalah segala sesuatu yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW yang merupakan perkataan, perbuatan, ketetapan, peribadi, akhlak, mahupun perilaku, baik sebelum mahupun sesudah dilantik menjadi Rasul. Dalam hal ini, pengertian Sunnah menurut mereka adalah sama dengan hadis (Mushtafa as-Sibai, “As Sunnah wa Makanatuha Fit-Tasyri’il Islami”). Sunnah ini disampaikan melalui persetujuan para sahabat Rasul.

            Sedangakn ualam fikih sepakat bahwa makna sunnah berarti tindakan atau ucapan serta sikap Nabi, manakala dilakukan mendapat pahala sedangkan jika ditinggalkan tidak berdosa. Terkait erat antara Sunnah menurut ulama Hadis dan Sunnah menurut ulama’ fikih. Pengertian keduanya tidak bisa dipisahka, karena ulama fikih benar-benar mengkaji hadis, sehingga hadis-hadis yang ada disesuaikan dengan bab-babnya.

 

 

Iklan

Tentang Abdul Adzim

Abdul Adzim Irsad, telah menyelesaikan pendidikan sarjana bahasa Arab di Umm Al-Qura University Makkah, sekarang sedang menempuh program S3, jurusan pendidikan bahasa Arab di Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pos ini dipublikasikan di pesan sahabat. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s